INFORMAȚII TELEFONICE : 9:00 - 15:00 | LUNI - - JOI 0268473004 directiapatrimoniubrasov@yahoo.com

ARHEOLOGIE

PATRIMONIUL  ARHEOLOGIC

Patrimoniul arheologic este format din:
i) siturile arheologice clasate în Lista Monumentelor Istorice, situate suprateran, subteran sau subacvatic, ce cuprind vestigii arheologice: structuri, construcții, grupuri de clădiri, precum și terenurile cu potențial arheologic reperat, definite conform legii.
ii) bunurile mobile, obiectele sau urmele manifestărilor umane, împreună cu terenul în care acestea au fost descoperite( legea 378/2001)

Privitor situri arheologice, informațiile (date științifice, cartografice , topografice, planuri , imagini) pot fi accesate în baza de date RAN  (REPERTORIUL ARHEOLOGIC NAȚIONAL)   sau în LISTA MONUMENTELOR ISTORICE ( unde sunt înscrise , monumente, ansambluri și situri arheologice) administrată de Institutului de Memorie Culturală www.cimec.ro,
 Listele monumentelor istorice sunt prezentate pe județe, în ordine alfabetică, pe categorii de monument și pe localități.

ARHEOLOGIA, este o disciplină istorică autonomă, care are ca obiectiv depistarea, sistematizarea și interpretarea vestigiilor materiale aflate subteran, suprateran sau sub  apă, 
studiază și interpretează cu metode și tehnici speciale, resturile materiale ale activității umane din trecut care devin izvoare importante  pentru cunoașterea istorică.